Units opvangcentrum

Bij onze buren PAX Bouw- en Industrieservice in Heerenveen zijn 130 units geplaatst. De units worden hier tijdelijk opgeslagen en zullen later naar een opvangcentrum voor asielzoekers gaan.

opvang units